Να φορέσω μάσκα;😷 Ή όχι😮

Να φορέσω μάσκα;😷   Ή όχι😮
Download Image

Βήχεις ή φταρνίζεσαι; Βάλε μάσκα! Νιώθεις υγειής; Άφησε τις μάσκες για αυτούς σε ανάγκη: αυτούς με συμπτώματα ή κοντά σε ασθενείς.

Ταγεγονότα

Ο Κόβιντ-19 εξαπλώνεται μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων. Απέφευγε την κοντινή επαφή (1 μέτρο) από τους ανθρώπους που δεν νιώθουν καλά και απέφευγε να πιάνεις επιφάνειες ή πάσχοντα άτομα. Οι μάσκες προσώπου μπορούν να βοηθήσουν την επιβράδυνση της εξάπλωσης την ασθένειας μιας και εμποδίζουν την επαφή με το στόμα, την μύτη και το πρόσωπο.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html