Μαύροι. Λευκοί. Ροζ. Κίτρινοι. Είμαστε ΌΛΟΙ σε κίνδυνο.

Μαύροι. Λευκοί. Ροζ. Κίτρινοι. Είμαστε ΌΛΟΙ σε κίνδυνο.
Download Image

Ο Κόβιντ-19 δεν έχει όρια: Είναι ανεξάρτητος από την ηλικία, εθνικότητα, μόλυνση από τον  HIV ή την κοινωνική ομάδα. Είμαστε όλοι μαζί, ίσοι!

Ταγεγονότα

Η εξάπλωση του Κόβιντ-19 έχει οδηγήσει, δυστυχώς, στην εξάπλωση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Θεωρήστε την επιρροή που οι επείγουσες καταστάσεις σχετικά με την υγεία σε διεθνές επίπεδο είχαν στις ομάδες μειονοτήτων στο παρελθόν και θυμηθείτε ότι η συμπόνια βρίσκεται στις λέξεις και στις πράξεις μας.

News Source:
https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/03/coronavirus-covid19-xenophobia-racism/607816/