Γιαγιά. Θείος. Σύζυγος. Μωρό. Δεν έχει σημασία. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, ίσοι.

Γιαγιά. Θείος. Σύζυγος. Μωρό. Δεν έχει σημασία. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, ίσοι.
Download Image

Ας μεταδώσουμε την ευγένειά μας: Ας διατηρήσουμε επαφή με τους άλλους, ας μοιραστούμε τις προμήθειες μας  και ας αγαπάμε ο ένας τον άλλο.

Ταγεγονότα

Ο Κόβιντ-19 μπορεί να μεταδοθεί στον καθένα ανεξαρτήτως ηλικίας. Παρόλα αυτά, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι πάσχοντες από άλλες προϋπάρχουσες ασθένειες και οι άνθρωποι με αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως οι φορείς του ιού HIV, είναι πιο επιρρεπής στον ιό αυτό.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals