Κόβιντ-19 + Φήμες = Ο χειρότερος εχθρός σου. Παραδοσιακά βότανα, αλκοόλ και άλλα φάρμακα δεν μπορούν να τον καταπολεμήσουν.

Κόβιντ-19 + Φήμες = Ο χειρότερος εχθρός σου. Παραδοσιακά βότανα, αλκοόλ και άλλα φάρμακα δεν μπορούν να τον καταπολεμήσουν.
Download Image

Ξεχώρισε την αλήθεια από τον μύθο. Ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα! Το αλκοόλ δεν βοηθά. Δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία ακόμη.

Ταγεγονότα

Το ψέκασμα αλκοόλ στο σώμα σου, οι γαργάρες με χλωρίνη, και η μάσηση παραδοσιακών βοτάνων δεν σταματούν τον Κόβιντ-19. Ο Κόβιντ-19 μεταδίδεται κυρίως μέσα από σταγονίδια από τον βήχα, φτέρνισμα ή ομιλία ατόμων που είναι φορείς του. Αυτά τα σταγονίδια μπορούν να εγκαθίστανται στις επιφάνειες. Πλύνε και απολύμανε τα 👐 σου και απέφευγε να πιάνεις τα  👀👃👄 σου.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.instagram.com/p/B-UieTUD42A