Βήμα 1: Πλύνε τα χέρια σου σωστά. Βήμα 2: Επανάλαβε το Βήμα 1😜

Βήμα 1: Πλύνε τα χέρια σου σωστά. Βήμα 2: Επανάλαβε το Βήμα 1😜
Download Image

Τα χέρια σου είναι συνήθως το πρώτο σημείο για τον Κόβιντ-19. Πλύνε τα καλά, πολύ καλά, για 20 δευτερόλεπτα. Και μην ξεχνάς το σαπούνι!

Ταγεγονότα

Κάνε τα πέντε βήματα (✋). Βοήθησε να σταματήσουμε τον Κόβιντ-19!

(1) #Πλύνεταχέρια (για 20 δευτερόλεπτα) και καθυστέρησε την εξάπλωση του ιού. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, χρησιμοποίησε αντισηπτικό χεριών που περιέχει το λιγότερο 60% αλκοολών.  

(2) Κάλυψε την μύτη και το στόμα σου με τον αγκώνα (και όχι με την παλάμη σου!) όταν βήχεις ή φταρνίζεσαι.

(3) Μην πιάνεις το πρόσωπο σου, το στόμα σου ή τα μάτια σου.

(4) Απέφευγε την κοντινή επαφή, ειδικά με άτομα που δεν νιώθουν καλά.

(5) #Μένουμεστοσπίτι (άμα μπορούμε)!

Ο Κόβιντ-19 μένει σε κάποιες επιφάνειες για μέχρι και 72 ώρες. Αυτά τα 5 βήματα θα κρατήσουν εσένα και την κοινότητα σου ΑΣΦΑΛΕΊΣ.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html