Όταν δεν είμαστε σίγουροι, #Μένουμεστοσπίτι.

Όταν δεν είμαστε σίγουροι, #Μένουμεστοσπίτι.
Download Image

Αν έχεις πυρετό, πονόλαιμο και δυσκολία αναπνοής, κάλεσε τον γιατρό! ΚΑΝΈΝΑ σύμπτωμα; Ακόμη μπορείς να μολύνεις τους άλλους. #ΓειάΚόβιντ-19

Ταγεγονότα

Ο πυρετός, η κόπωση, ο μόνιμος ξερός βήχας και δυσκολία αναπνοής είναι όλα συμπτώματα. Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο στο σώμα, μπούκωμα στη μύτη, καταρροή , πονόλαιμο ή διάρροια. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι κάποιοι φορείς του ιού δεν εκφράζουν συμπτώματα.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses