Το λιγότερο είναι το περισσότερο. #Μένουμεσπίτι. #Μόνοι,Μαζί

Το λιγότερο είναι το περισσότερο. #Μένουμεσπίτι. #Μόνοι,Μαζί
Download Image

Πρώτα, προστάτεψε τον εαυτό σου. Βοήθησε τους άλλους, άμα σε χρειάζονται. Μείνε σπίτι - είναι ο καλύτερος τρόπος να μην εξαπλώσεις τον ιό-.

Ταγεγονότα

Προστάτεψε στον εαυτό σου και στήριξε τους άλλους.Και αυτός που λαμβάνει βοήθεια, αλλά και αυτός που την προσφέρει, μπορεί να επωφεληθεί. Για παράδειγμα, τηλεφώνησε ή στείλε μήνυμα στον γείτονα σου ή σε άτομα της κοινότητας σου που μπορεί να χρειάζονται παραπάνω βοήθεια. Το να λειτουργούμε μαζί σαν μία κοινότητα μπορεί να ενισχύσει την συναδελφικότητα στην καταπολέμηση του Κόβιντ-19 από όλους μας μαζί.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://www.gfmer.ch/Medical_search/Ministry_health.html