Καλύτερα να κάνεις σεξτινγκ παρά να καταλήξεις μετανιωμένος.

Καλύτερα να κάνεις σεξτινγκ παρά να καταλήξεις μετανιωμένος.
Download Image

Η κοινωνική αποστασιοποίηση ⬅️ ➡️ δεν σημαίνει διακοπή διασκέδασης 🍑💕🍆 Μείνε σε στενή επαφή εικονικά ώστε ο καθένας να παραμένει ασφαλής 😻

Ταγεγονότα

Προσπάθησε να κοινωνικοποιήθεις εξαποστάσεως χρησιμοποιώντας το κινητό σου για βίντεο κλήσεις, συνομιλίες ή αποστολή φωτογραφιών (με τη συγκατάθεση του άλλου!). Σε περίπτωση σεξουαλικής επαφής συνέχισε να χρησιμοποιείς προφυλακτικά και μην διακόψεις τυχόν προφυλακτική ή φαρμακευτική αγωγή κατά του HIV.

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/stay-physically-active-during-self-quarantine/_recache%23article
https://www.unaids.org/en/resources/infographics/hiv-and-covid-19