یک لایه هرگز کافی نیست 💅.

یک لایه هرگز کافی نیست 💅.
Download Image

درست مانند یک آرایشگاه ناخن، شما باید چند هفته دیگر برگردید تا مطمئن شوید ناخن های شما (مصونیت دربرابر کووید-۱۹) در حالت عالی است.

واقعيت ها

برای مقابله با کووید-۱۹ با دریافت دو دوز واکسن آماده باشید.
Pfizer-BioNTech – دو دوز با فاصله ی ۳ هفته.
Moderna – دو دوز با فاصله ی ۴ هفته.
Oxford-AstraZeneca: دو دوز با فاصله ۸ تا ۱۲ هفته.
Novavax: دو دوز با فاصله ۳ هفته.
اسپوتنیک V: دو دوز با فاصله ۳ هفته.
Coronavac: دو دوز با فاصله ۱ ماه.

https://www.healthline.com/health/why-two-doses-of-covid-vaccine#dosing-timeframe