"نتفلیکس و لذت بردن؟ 🍆 دو هفته صبر کنید. "

"نتفلیکس و لذت بردن؟ 🍆 دو هفته صبر کنید. "
Download Image

شما تنها دو هفته بعد از دوز دوم خود به طور کامل محافظت شده اید. بهترین چیزهای زندگی ارزش انتظار کشیدن را دارند! 

واقعيت ها

کل پروسه ی ایمنی سازی معمولاً ۲ هفته بعد از دوز دوم واکسن طول می کشد. اگرمدت کوتاهی پس از دریافت واکسن در معرض کووید-۱۹ قرار بگیرید، هنوز می توانید به آن مبتلا و بیمار شوید.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html