من 💉 فایزر دریافت کردم، شما چه واکسنی دریافت کردید؟

من 💉 فایزر دریافت کردم، شما چه واکسنی دریافت کردید؟
Download Image

وقتی به مدرسه برمیگردیم، به جای اینکه بپرسید " تابستان شما چطور بود؟"، بیاید درباره ی اینکه چه واکسنی دریافت کرده ایم صحبت کنیم.

واقعيت ها

تزریق واکسن یکی از موثر ترین روشها برای حفاظت خانواده ی ما، جامعه و خود ما در برابر کووید-۱۹ است. شواهد نشان می دهند که واکسن ها برای جلوگیری از بیماری شدید، بستری شدن در بیمارستان و مرگ به علت کووید-۱۹ که شامل گونه ها ی نگران کننده ی آلفا و دلتا هستند، بسیار موثر می باشند . کمتر از ۱٪ از افراد کاملا واکسینه شده با کووید-۱۹ بیمار شده اند.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html?utm_campaign=hc-sc-covidvaccine-21-22&utm_medium=sem&utm_source=ggl&utm_content=ad-text-en&utm_term=covid%2019%20vaccine%20canada&adv=2122-89750&id_campaign=12876015044&id_source=121197814693&id_content=517692136301&gclid=Cj0KCQjwsZKJBhC0ARIsAJ96n3UWQ9d6x_hlZ6Mmro1WjFs6o2xayDYB5sEleDjL4QAG4OOvHWgj_x0aAk7DEALw_wcB&gclsrc=aw.ds