مرحله ۱: دستان خود را به درستی بشویید. مرحله ۲: مرحله ۱ را تکرار کنید 😜

مرحله ۱: دستان خود را به درستی بشویید. مرحله ۲: مرحله ۱ را تکرار کنید 😜
Download Image

دستان شما (معمولاً) اولین هدف برای کوویدـ۱۹ هستند. آنها را خوب بشویید. واقعاً خوب ، به مدت ۲۰ ثانیه. و، صابون را فراموش نکنید!

واقعيت ها

پنج مرحله را انجام دهید (✋). کمک کنید تا کوویدـ۱۹متوقف شود! (۱) #دستهایتان را بشویید (به مدت ۲۰ ثانیه) و سرعت ویروس را کند کنید. وقتی نمی توانید این کار را انجام دهید، از ضدعفونی کننده دست استفاده کنید که حداقل ۶۰ درصد الکل داشته باشد. (۲) هنگام سرفه/عطسه با آرنج خود بینی و دهان خود را بپوشانید (نه با دستتان!).(۳) صورت، دهان و چشمان خود را لمس نکنید.(۴) از تماس نزدیک خودداری کنید، خصوصاً با کسانی که بیمارهستند. (۵) #در خانه بمانید (در صورت امکان)! کوویدـ۱۹ تا ۷۲ ساعت در برخی از سطوح باقی میماند. این ۵ مورد به شما و جامعه شما کمک میکند تا سالم بمانید.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html