תגידו לא ל 💋🤝🤗, ותגידו כן ל 🙋‍♀️📱.

תגידו לא ל 💋🤝🤗, ותגידו כן ל 🙋‍♀️📱.
Download Image

וירוס ה COVID-19 מתפשט מאדם לאדם. שיעול או עיטוש יכולים ליצור טיפות קטנות אשר יגיעו ל 😶,👃,👀, ולמשטחים בהם נגעתם.

העובדות

וירוס ה COVID-19 מתפשט דרך טיפות המגיעות ממערכת הנשימה. ניתן לשאוף טיפות אלו ולהידבק כאשר נמצאים קרוב לאדם חולה (במרחק מטר 1 או פחות), או ע"י נגיעה במשטח אשר נגע בו אדם חולה לפניכם. לכן יש לשטוף ידיים באופן קבוע (למשך 20 שניות), ולומר שלום רק באמצעות הנפת יד, הנהון ראש, או קידה.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html