חיסון, מסכה, ריחוק 💉💉 😷 📏

חיסון, מסכה, ריחוק 💉💉 😷 📏
Download Image

תמשיכו להקפיד על ריחוק פיזי↔️ ושימו מסכות במקומות
סגורים ובמקומות עם התקהלויות, גם אם קיבלתם את כל
המנות.

העובדות

בזמן שמבצע החיסונים בשיאו, תבחרו בפעיולויות
ובמקומות בטוחים, כדי להגן על עצמכם ועל
סביבתכם.
תסתובבו עם מי שגר איתכם או עם מי שהתחסן
כראוי.
תפגשו בחוץ ולא בתקהלויות
שימו מסכות, תחטאו/תשטפו ידיים, ותקפידו
על ריחוק חברתי.
תבדקו שמקומות סגורים מאובררים כמו שצריך
ותקפידו על אמצעי בריאות ציבורים
למניעת קורונה.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-going-out-safely.html