אני אוהב את החיסון 💉, ולא את התווית.

אני אוהב את החיסון  💉,  ולא את התווית.
Download Image

כל החיסונים המאושרים
אפקטיבים. התווית על החיסון
לא מבטחת לכם את יכולתו
להגן עליכם מפני קורונה.

העובדות

3 אנשים כל 10000 שמתחסנים
מתלוננים על תופעות לוואי. מאלה,
0.018% הן תופעות מינוריות, כשרק
0.006% הן תופעות רציניות. יתרון
החיסון עולה על סיכוניו.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html