עירבובי חיסונים 💉 זה סבבה

עירבובי חיסונים  💉 זה סבבה
Download Image

PHAC# אומרים שלערבב חיסונים
הוא דבר בטוח ואפקטיבי. זה
מספק תגובת מערכת החיסון
חזקה ואפקטיבית.

העובדות

עירבובים הם לא קונספט. משתמשים
בחיסונים דומים מחברות שונות כאשר הספקת
החיסון או שתוכניות בריאות ציבוריות משתנות.
הדבר כבר נעשה עם האינפלואנזה, הפטיטיס A,
ואחרים בעבר. לערבב חיסונים יכול לאפשר לכם
לקבל את המנה השנייה שלכם ללא המתנה!

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines/rapid-response-interchangeability/summary.html