עובדות או 🧢? תמיד תבדקו את המידה לגבי vקורונה 🦠

עובדות או 🧢? תמיד תבדקו את המידה לגבי vקורונה 🦠
Download Image

קיימים אינפרומציות רבות לגבי הקורונה,
כולל מיטוסים רבים! תחפשו בעצמיכם
כדי להחליט מה נכון ומה לא.

העובדות

טענות: חיסוני קורונה גורמים לעקרה.
עובדות: עובדות מראות בפירוש שחיסוני קורונה לא גורמים לעקרה.
נשים שהשתתפו בניסויים קלינים של הקורונה היו מסוגלות להרות אחרי
שהתחסנו.

טענות: בליעת חומר חיטוי תנקה את גופכם מוירוס הקורונה
עובדות: חומרי חיטוי צריכים להשמש בזהירות כדי לחטא פצעים
חיצונים בלבד. הם רעילים אם נבלעים.


טענות: שימוש ממושך במסכות גורם להרעלת CO2 וחוסר בחמצן.
עובדות: שימוש ממושך במסכות יכול להיות לא נוח. יחד עם זאת,
הוא לא גורם להרעלת CO2 או חוסר בחמצן.

אני ☕ סומך על מקורות בטוחים כמו PHAC, WHO והCDC כדי
לברר טיעונים לגבי קורונה

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters