טישו , 😷 שרוול, מרפק, מסכה תמיד תכסו את פיכם כשאתם מתעטשים ומשתעלים.

טישו ,  😷 שרוול, מרפק, מסכה תמיד תכסו את פיכם כשאתם  מתעטשים ומשתעלים.
Download Image

לכסות את פיכם ואת האף כאשר אתם
מתעטשים ומשתעלים יעזור למנוע התפשטות
הקורונה. אם אין לכם טישו, תתעטשו/תשתעלו
במרפק שלכם, לא בידיים!

העובדות

זרעי קורונה יכולים להתפשט בקלות על ידי:
☠️ התעטשות, השתעלות, דיבור
☠️ נגיעה בפנים שלכם עם ידיים לא שטופות אחרי
שנגעתם במשטחים או חפצים מזוהמות
☠️ נגיעה במשטחים או בחפצים שנגועים על ידי אנשים
באופן תדיר

כדי לעזור לעצור את ההתפשטות:

🤗 תכסו את פיכם ואת אפכם עם טישו כאשר אתם
משתעלים או מתעטשים
🤗 תזרקו טישויים משומשים בפח
🤗 אם אין לכם טישו, תשתעלו או תתעטשו במרפק,
לא בידיים
תזכרו ישר לשטוף ידיים אחרי שקינחתם את האף,
התעטשתם, או שהשתעלתם

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html