תתכוננו להיות f'd עם משך 🍆של Δ

תתכוננו להיות f'd עם משך   🍆של Δ
Download Image

זן הדאלתא נמצא פי2 מדבק
ביחס לוריאנטים הקודמים.
הוא עלול לגרום למחלות יותר
קשות מקודמיו אצל לא
מחוסנים.

העובדות

ניראה שהסימפטומים של זן הדאלתא
הם אותם הסימפטומים מהזנים הקודמים
של הקורונה. למרות זאת, אנשים
חולים מהר יותר, במיוחד הצעירים.
מחקרים חדשים מצאו שזן הדאלתא
גדל יותר מהר- ומגיע לרמות גבוהות
יותר.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html