וירוס ה COVID-19 + שמועות = האויב הכי גדול שלך. עשבי מרפא, אלכוהול או תרופות אחרות לא ינצחו את וירוס ה COVID-19.

וירוס ה COVID-19 + שמועות = האויב הכי גדול שלך. עשבי מרפא, אלכוהול או תרופות אחרות לא ינצחו את וירוס ה COVID-19.
Download Image

וירוס ה COVID-19 אינו מתפשט דרך האוויר! שתיית אלכוהול לא הורגת את ה COVID-19. אין חיסון או תרופה למחלה ברגע זה.

העובדות

התזת אלכוהול על הגוף שלך, שטיפת הפה בכלור, ולעיסת עשבי מרפא לא יהרגו את וירוס ה COVID-19. הוירוס מועבר בעיקר דרך טיפות קטנות המגיעות משיעול, עיטוש של אדם נגוע במחלה. יכול גם לעבור בעת שהאדם מדבר ומתיז טיפות. טיפות אלו הן כבדות מכדי להישאר באוויר, ולכן נופלות על משטחים  שטפו וחטאו את ה 👐 שלכם, והימנעו מנגיעה ב 👀👃💋 שלכם.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.instagram.com/p/B-UieTUD42A