חיוביים ל HIV? לא בטוחים כיצד וירוס ה COVID-19 מעמיד אתכם בסיכון? 🤔 הישארו מעודכנים!

חיוביים ל HIV? לא בטוחים כיצד וירוס ה COVID-19 מעמיד אתכם בסיכון? 🤔 הישארו מעודכנים!
Download Image

אם אתם לוקחים תרופות עבור HIV, הסיכון שלכם לחלות ב COVID-19 זהה לשאר האוכלוסייה. הסיכון עולה כאשר אינכם לוקחים את התרופות. #הישארו_בריאים

העובדות

אנשים הסובלים מ HIV בשלבים מתקדמים, בעלי ספירת CD4 נמוכה ועומס נגיפי גבוה, ואלו אשר לא לוקחים ARVs (תרופות אנטי ויראליות), נמצאים בסיכון גבוה לחלות בזיהומים ובסיבוכים הנלווים אליהם באופן כללי.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals