Nwa. Blan. Woz. Jòn. Nou tout riske.

Nwa. Blan. Woz. Jòn. Nou tout riske.
Download Image

COVID-19 pa gen okenn limit, kèlkeswa laj oswa etnisite, estati VIH oswa klas sosyal. Nou tout nan ansanm sa a!

Reyalite Yo

Pwopagasyon COVID-19 malerezman te lakòz yon gaye ksenofob ak rasis. Se pou ou sonje kijan ijans mondyal sante yo te afekte gwoup minorite nan tan lontan an ak sonje konpasyon se nan mo nou yo ak aksyon.

News Source:
https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/03/coronavirus-covid19-xenophobia-racism/607816/