Grann. Tonton. Madanm. Pitit. Se pa enpòtan! Nou tout ansanm ladann!

Grann. Tonton. Madanm. Pitit. Se pa enpòtan! Nou tout ansanm ladann!
Download Image

An kite fè bon jan kontajye: kenbe an kontak, pataje pwovizyon ou ak renmen youn ak lòt.

Reyalite Yo

COVID-19 kapab afekte nenpòt moun kèlkeswa laj. Sepandan, pi gran moun, moun ki gen pre-egziste kondisyon medikal, ak moun ki febli nan sistèm iminitè, tankou moun ki gen VIH, yo pi vilnerab.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals