COVID-19 + Rimè = pi move lènmi ou. Tradisyonèl remèd fèy, alkòl oswa lòt dwòg pa pral goumen kont li.

COVID-19 + Rimè = pi move lènmi ou. Tradisyonèl remèd fèy, alkòl oswa lòt dwòg pa pral goumen kont li.
Download Image

Konnen diferans ki genyen ant reyalite ak fiksyon. COVID-19 se pa ayeryèn! Bwè alkòl pa sispann COVID-19. Pa gen okenn vaksen oswa gerizon, ankò.

Reyalite Yo

Flite alkòl sou kò ou, gargarism klò, ak moulen remèd fèy tradisyonèl pa yo ap sispann COVID-19.COVID-19 sitou transmèt pa ti gout, ki soti nan yon moun ki enfekte a touse, etènye oswa lè yo pale. Ti gout sa yo ka rezoud sou sifas yo.Lave ak dezenfekte menw, epi evite manyen 👀👃👄.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.instagram.com/p/B-UieTUD42A