Mwens se plis. #StayHome #AloneTogether

Mwens se plis. #StayHome #AloneTogether
Download Image

Pwoteje tèt ou an premye. Sipòte lòt moun, si yo bezwen èd. Jis rete lakay ou - se pi bon fason pou redwi pwopagasyon COVID-19.

Reyalite Yo

Pwoteje tèt ou ak sipò pou lòt moun. Ede lòt moun nan tan yo nan bezwen ka benefisye tou de moun ki resevwa sipò ak asistan la. Pou egzanp, rele oswa tèks vwazen ou oswa moun ki nan kominote ou ki ka bezwen kèk èd siplemantè. Travay ansanm kòm yon sèl kominote ka ede yo kreye solidarite nan conbat COVID-19 ansanm.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://www.gfmer.ch/Medical_search/Ministry_health.html