Konsantman pi bon pase regrèt

Konsantman pi bon pase regrèt
Download Image

Sosyal distans ➡️ ➡️pa vle di plezi a te sispann!🍑💕🍆 Ou ka pratikman entim pandan wap kenbe youn ak lòt an sekirite 😻

Reyalite Yo

Eseye sosyalize adistans lè l sèvi avèk telefòn ou pou apèl videyo, diskite, oswa voye foto (ak konsantman!). Pou rankont fizik entim nan moun, asire ou kontinye itilize kapòt epi pa sispann pran PrEP oswa medsin VIH ou yo.

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/stay-physically-active-during-self-quarantine/_recache%23article
https://www.unaids.org/en/resources/infographics/hiv-and-covid-19