VIH +? Pa konnen kijan #COVID19 mete ou nan risk? 🤔 Rete enfòme!

VIH +? Pa konnen kijan #COVID19 mete ou nan risk? 🤔 Rete enfòme!
Download Image

Risk nou pou trape COVID-19 ogmante si ou pa pran medsin VIH ou yo. #ReteAnSante

Reyalite Yo

Moun ki gen VIH avanse, moun ki gen konte ki ba CD4 ak yon gwo chaj viral, ak moun ki pa ap pran ARV gen yon risk ogmante nan enfeksyon ak konplikasyon ki gen rapò an jeneral.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals