Tokola bino πŸ’‹πŸ€πŸ€—, Kola bino πŸ™‹πŸ“±

Tokola bino πŸ’‹πŸ€πŸ€—, Kola bino πŸ™‹πŸ“±
Download Image

COVID-19 akwata okuva ku muntu amulina bwa kolola oba okwasimula eminyira n'egigenda mu 😢, πŸ‘ƒ, πŸ‘€ oba ekintu kyonna kyebakwatako

‍

Ebituufu

COVID-19 atambulila mu mpewo bw'olilaana amulina oba okwata awali akawuka.Naaba mungalo buli kiseela okumala sekonda 20. Wubila ku muntu oba obonge ng'obuuza. TOKWATA MUNGALO

‍

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-publicΒ 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html