Wa weeπŸ’‹πŸ€πŸ€—, wa Yie πŸ™‹πŸ“±

Wa weeπŸ’‹πŸ€πŸ€—, wa Yie πŸ™‹πŸ“±
Download Image

COVID-19 landre kowuok kuom ng'at achiel nyaka machielo. Ahonda kata Jir nyalo loso ng'injo Β ma nyalo lwar e 😢, πŸ‘ƒ, πŸ‘€ kata kuonde mi mulo.

‍

Adier Makende

COVID-19 Landre kokalo kuom ng'injo ma iyueyo. Inyalo yueye ka ibet but ng'at ma (1 mita kat machiek)tuo kat mulo kuonde ma gisemulo. Luok lweti kinde ka kinde( kuom nyiriri 20) kendo watii gi fwayo, yiengo wich kata kulruok kaka mos wa.

‍

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-publicΒ 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html