HeyCOVID19 by LetsStopAIDS

Naaapektuhan ng COVID-19 ang mga komunidad sa buong mundo sa iba't-ibang antas.Kami ay isang Canadian charity na nagsasalin ng kaalaman tungkol sa COVID-19 sa iba't-ibang wika. Ang mga infographic na gawa namin ay hango sa mga impormasyon mula sa World Health Organization (WHO). Sinusuportahan din nito ang panawagan ng United Nations sa pagpapakalat ng mga nabanggit na impormasyon.

Hinihikayat namin kayong i-share ang mga infographic na ito gamit ang inyong social media accounts, upang makatulong panatilihing ligtas ang mundo.

HeyCOVID19 2020 Messages
These contents are Archived. Content may not be up-to-date. Visit WHO for latest updates.

LetsStopAIDS is Canada's Youth-HIV charity, that inspires youth to take action, relating to HIV, within local communities. This website and its multilingual content was developed in 6 days by 65 volunteers from 13 countries (with $0).

To learn more about HeyCOVID19, view our Slide Deck.

Click here if you want to submit content in your language. If you spot an error, click here to let us know.

Please note: Information surrounding COVID-19 is constantly evolving. Please check with your local health authority and the WHO for up-to-date advice.