Ang unang pahid 💅 ay hindi sapat.

Ang unang pahid 💅 ay hindi sapat.
Download Image

Gaya ng pag alaga ng mga kuko, bumabalik tayo sa salon para mapanatili na matibay at maganda ang ating mga kuko. Ganun did sa COVD-19 vaccine, kailangan nating bumalik para sa pangalawang turok para mas malakas ang resistensya natin kontra COVID-19. 

Mga Facts

Pfizer-BioNTech: dalawang dosis, 3 linggo ang pagitan.
Moderna: dalawang dosis, 4 linggo ang pagitan
Oxford-Astra Zeneca: dalawang dosis, 8 to 12 linggo ang pagitan
Novamax: dalawang dosis, 3 linggo ang pagitan
Sputnik V: dalawang dosis, 3 linggo ang pagitan
Coronavac: dalawang dosis, 1 buwan ang pagitan

https://www.healthline.com/health/why-two-doses-of-covid-vaccine#dosing-timeframe