Mag-Netflix at mag relax 🍆 Maghintay ng dalawang linggo.

Mag-Netflix at mag relax 🍆 Maghintay ng dalawang linggo.
Download Image

Magiging protektado ka lamang ng husto, dalawang linggo pagkatapos ng pangalawang turok. Tandaan ang pinakakamahalagang bagay sa buhay ay nararapat lamang na matiyagang inaantay.

Mga Facts

Ang proteksyon ng bakuna sa ating katawan ay nangangailangan ng dalawang linggo pagkatapos ng pangalawang bakuna para maging sapat. Maari ka pa ring magkasakit ng COVID-19 kung nahawa ka bago matapos ang dalawang linggo ng pangalawang bakuna.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html