Gusto ko ang bakuna 💉, hindi ang tatak.

Gusto ko ang bakuna 💉, hindi ang tatak.
Download Image

Lahat ng bakuna na aprubado ng World Health Organization (WHO) ay ligtas at epektibo. Hindi tatak ang mahalaga, kundi ang proteksyon ng bakuna sa COVID-19 ang kailangan.

Mga Facts

Tatlo sa kada 10,000 ka tao na nabakunahan kontra COVID-19 ay nagkaroon ng 1 o mahigit reaksyon sa katawan. Sa pangkalahatan na bakunang naibigay, 0.018% ang nagkaroon ng banayad na reaksyon, samantala 0.006% naman ang may masamang reaksyon. Ang benepisyo ng bakuna ay mas malaki at mas mahalaga kompara sa panganib nito.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html