Ang paggamit ng magkaibang tatak na bakuna 💉 ay ligtas.

Ang paggamit ng magkaibang tatak na bakuna 💉 ay ligtas.
Download Image

Basi sa #PHAC, ligtas at epektebo ang paggamit ng bakuna sa COVID-19 kahit ang unang turok ay kakaiba ang tatak sa pangalawang turok. Kahit magkaiba ang tatak ng bakunang natanggap kontra COVID-19, ito ay nagdudulot pa din ang malakas at epektibong proteksyon kontra sa virus.

Mga Facts

Ang paggamit ng iba't-ibang tatak ng bakuna kontra sa iisang sakit ay hindi na bago. Ito ay ginagawa na sa kaso ng influenza, hepatitis A at iba pa, kahit noon una pa. Ang paggamit ng ibang tatak ng bakuna para sa pangalawang turok ay minsan kailangan para makompleto agad ang bakuna. 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines/rapid-response-interchangeability/summary.html