Katotohanan o hindi 🧢? Ugaliing alamin kung tama ang impormasyon tungkol COVID-19 🦠.

Katotohanan o hindi 🧢? Ugaliing alamin kung tama ang impormasyon tungkol COVID-19 🦠.
Download Image

Maraming mga impormasyong kumakalat tungkol sa COVID-19 kasama na ang mga pekeng impormasyon. Maging mapagmatyag . Siguraduhing makatotohanan lamang ang iyong paniniwalaan.

Mga Facts

HINDI TOTOO: Ang bakuna kontra COVID-19 ay nakakapag pabaog.
ANG TOTOO: Ayon sa mga pag-aaral, ang bakuna sa COVID-19 ay hindi nakakapag pabaog. Ang mga babaeng nabakunahan sa COVID-19 ay maari pa ring mabuntis pagkatapos ng bakuna.

HINDI TOTOO: Ang pag-inom ng bleach ay makakatulong upang mawala ang COVID-19 virus sa loob ng katawan.
ANG TOTOO: Ang mga panlinis kagaya ng bleach o zonrox ay ginagamit lamang sa paglilinis ng mga kagamitan. Ito ay nakakamatay kapag ininom or kinain.

HINDI TOTOO: Ang paggamit ng facemask ng matagal ay maaring makakapag pataas ng CO2 at nakapagpapababa ng O2 sa katawan.
ANG TOTOO: Ang paggamit ng facemask ng matagal ay maaring hindi komportable, pero ito ay hindi nakakapag papababa ng O2 o nakakapagpataas ng CO2 sa katawan.

Magbasa lamang sa mga maasahang website, kagaya ng PHAC, WHO, at CDC para sa makatotohanang impormasyon tungkol sa COVID-19.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters