Walang binatbat ang Delta sa 'kin 😎.

Walang binatbat ang Delta sa 'kin 😎.
Download Image

Ang bakuna kontra COVID-19 ay may proteksyon laban sa pagkakaroon ng matinding sakit na dulot ng Delta variant.

Mga Facts

Ayon sa datus, ang Delta variant ay nakakadulot ng mas matinding uri ng COVID-19 na sakit kaysa sa mga naunang uri nito lalo na sa mga hindi nabakunahan at malamang maospital dahil sa matinding karamdaman. Ang mga taong nabakunahan naman ay maaring maimpeksyon ng Delta variant. Ngunit sila ay maaring walang sintoma o magkakaroon lamang ng konting karamdaman kagaya ng sipon, konting ubo, lagnat o sakit ng ulo at pagkawala ng pang-amoy.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html