Lola. Tiyo. Misis. Bunso. Walang sinisino! Magkakasama tayo dito!

Lola. Tiyo. Misis. Bunso. Walang sinisino! Magkakasama tayo dito!
Download Image

Maghawaan ng MALASAKIT: Makiramdam, mamahagi ng supplies at pagmamahal sa isa't isa

Mga Facts

Ang COVID-19 ay walang pinipiling edad. Ngunit, ang mga matatanda, may nakaraang mga kodisyong medical, at mahina ang resistensya (tulad ng mga taong may HIV) ay delikadong mahawa.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals