Simple lang. #TambaySaBahay #AloneTogether

Simple lang. #TambaySaBahay #AloneTogether
Download Image

Unahing proteksyonan ang sarili bago tumulong sa mga nangangailangan. Tumambay sa bahay para masugpo ang COVID 19.

Mga Facts

Proteksyonan ang sarili at tumulong sa kapwa.  Ang iyong tulong sa panahon ng pangangailangan ay makakapakinabang sa taong nangangailan at sa nagtutulong.  Halimbawa, tumawag o mag-text sa mga kapitbahay na kailangan ng tulong.  Ang ating pagsasama bilang isang komunidad ay dudulot ng pag-iisa sa pagsugpo ng COVID-19.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://www.gfmer.ch/Medical_search/Ministry_health.html