Wachana na πŸ’‹πŸ€πŸ€— sema ndio kwa πŸ™‹πŸ“±

Wachana na πŸ’‹πŸ€πŸ€— sema ndio kwa πŸ™‹πŸ“±
Download Image

COVID-19 inaenea kutoka kwa mtu-kwa-mtu. Kukohoa au kupiga chafya kunaweza kuunda matone ambayo yanaweza kuishia kwako 😢 πŸ‘ƒ πŸ‘€ na sehemu unazoshika

‍

Ukweli

COVID-19 inaenea kupitia matone ya kupumua. Unaweza kuiputa kwa kuwa karibu na mtu (mita 1 au chini) ambayo haifunguzi au kwa kugusa nyuso ambazo zinaweza kuwa zimeguswa. Tuoshe mikono yetu mara kwa mara (kwa sekunde 20) na kusisitiza kusalimiana kwa hewa, kutikisa kichwa au upinde kama salamu!

‍

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-publicΒ 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html