HIV +? Kutojua jinsi # COVID19 inavyokuweka hatarini? 🤔 Jielimishe!

HIV +? Kutojua jinsi # COVID19 inavyokuweka hatarini? 🤔 Jielimishe!
Download Image

Ukiwa unachukua madawa ya HIV, hatari yako ya kupata COVID-19 ni sawa. Hatari yako inaweza ongezeka kama hauchukui maawa yako. #StayHealthy

Ukweli

Watu wanaoishi na virusi vya HIV ya hali ya juu, wale walio na hesabu za chini za CD4 na idadi kubwa ya virusi na wale wasiotumia dawa za ARV wana hatari kubwa ya kuambukizwa na shida zinazohusiana kwa ujumla.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals