Gana go πŸ’‹πŸ€πŸ€—, Dumela go πŸ™‹πŸ“±

Gana go πŸ’‹πŸ€πŸ€—, Dumela go πŸ™‹πŸ“±
Download Image

COVID-19 e Β anama fa gare ga batho. Go gotlhola kgotsa go ethimola, go ka baka marothodi a a ka felelang a wela mo  😢, πŸ‘ƒ, πŸ‘€ kgotsa bodilo bope jo o bo tshwarang

‍

Mabaka a e leng boammaaruri

COVID-19 e anamisiwa ke marothodi a a tswang mo mafatlheng. O ka a hema fa o bapile le mongwe(sekgala sa 1 metre kgotsa ko tlase) yo o sa tsogang sentle kgotsa ka go tshwara bodilo jo a bo tshwereng. A re tlhapeng diatla nako tsotlhe metsotswana(seconds) e le masome mabedi re bo re dumedisana ka go tsholeletsana matsogo, kgotsa go oba tlhogo fela!

‍ https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-publicΒ 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html