Re mo diphatseng rotlhe, go sa kgatlhelesege gore o mmala mang

Re mo diphatseng rotlhe, go sa kgatlhelesege gore o mmala mang
Download Image

COVID-19 ga e tlhaole gore o ngwaga di kae kgotsa o wa letso le fe, seemo sa HIV kgotsa maemo a gago mo sechabeng. Ke mathata a rona rotlhe!

Mabaka a e leng boammaaruri

Ka go tlhoka lesego, go anama ga COVID-19 go bakile kgethololo ya semorafe. E la tlhoko ka fa mathata a botsogo lefatshe ka bophara a amileng ditlhopha tsa batho ba ba palo potlana ka teng o bo o gakologelwa gore kutlwelobotlhoko e botlhokwa mo go sepe se re se dirang le se re se buang.

News Source:
https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/03/coronavirus-covid19-xenophobia-racism/607816/