HeyCOVID19 by LetsStopAIDS

Các quốc gia trên toàn cầu đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 theo các cấp độ và thời điểm khác nhau. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận ở Canada với mục đích tạo ra những trang thông tin về COVID-19 bằng nhiều ngôn ngữ. Nội dung trên trang web đều được dựa trên thông tin do Tổ Chức Y Tế Thế Giới đưa ra, và chúng tôi muốn mọi người có thể truy cập được thông tin này ở mọi nơi.

Vì vậy, hãy chia sẻ những áp phích này qua mạng xã hội của bạn và cùng chung tay giúp thế giới an toàn hơn.

Coming Soon

LetsStopAIDS is Canada's Youth-HIV charity, that inspires youth to take action, relating to HIV, within local communities. This website and its multilingual content was developed in 6 days by 65 volunteers from 13 countries (with $0).

To learn more about HeyCOVID19, view our Slide Deck.

Click here if you want to submit content in your language. If you spot an error, click here to let us know.

Please note: Information surrounding COVID-19 is constantly evolving. Please check with your local health authority and the WHO for up-to-date advice.