N贸i Kh么ng v峄沬 馃拫馃馃, n贸i C贸 v峄沬 馃檵馃摫

N贸i Kh么ng v峄沬 馃拫馃馃, n贸i C贸 v峄沬 馃檵馃摫
Download Image

COVID-19 l芒y nhi峄卪 t峄 ng瓢峄漣 b峄噉h qua 膽瓢峄漬g h么 h岷. Khi ho ho岷穋 h岷痶 h啤i, gi峄峵 b岷痭 c贸 th峄 ti岷縫 x煤c v峄沬 馃樁, 馃憙, 馃憖, v脿 c谩c b峄 m岷穞 ti岷縫 x煤c.

Nh峄痭g s峄 th岷璽

COVID-19 l芒y nhi峄卪 qua c谩c gi峄峵 b岷痭 t峄 膽瓢峄漬g h么 h岷. B岷 c贸 th峄 h铆t nh峄痭g gi峄峵 n脿y khi 峄 g岷 ng瓢峄漣 b峄噉h (kho岷g c谩ch d瓢峄沬 1 m茅t) ho岷穋 ch岷 v脿o nh峄痭g b峄 m岷穞 ng瓢峄漣 b峄噉h 膽茫 ch岷 v脿o. R峄璦 tay 膽峄乽 膽岷穘 (trong v貌ng 铆t nh岷 20 gi芒y), tr谩nh ti岷縫 x煤c g岷, ch脿o m峄峣 ng瓢峄漣 b岷眓g c谩ch v岷珁 tay, g岷璽 膽岷 ho岷穋 c煤i 膽岷 thay v矛 么m ho岷穋 b岷痶 tay.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public聽
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html