Da đen, trắng, đỏ, vàng. Chúng ta đều có nguy cơ.

Da đen, trắng, đỏ, vàng. Chúng ta đều có nguy cơ.
Download Image

COVID-19 không có ranh giới, bất kể tuổi tác, dân tộc, tình trạng HIV hay giai cấp xã hội. Chúng ta đều phải đối mặt với vấn đề này!

Những sự thật

Đáng tiếc thay, sự lây truyền của COVID-19 đã dẫn đến sự lây lan của nạn phân biệt chủng tộc. Trong những trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu trong quá khứ, các nhóm thiểu số đã gặp phải những tác động tiêu cực và chúng ta phải luôn có lòng tốt trong lời nói và hành động cho nhau.

News Source:
https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/03/coronavirus-covid19-xenophobia-racism/607816/