Bước 1: Rửa tay đúng cách. Bước 2: Lặp lai bước 1 😜

Bước 1: Rửa tay đúng cách. Bước 2: Lặp lai bước 1 😜
Download Image

Tay của bạn (thường) là điểm tiếp xúc đầu tiên của COVID-19. Rửa tay kĩ trong 20 giây. Đừng quên xà phòng!

Những sự thật

NĂM BƯỚC (✋) giúp ngăn chặn COVID-19! (1) #RửaTay (trong vòng 20 giây) để làm chậm sự lây lan của vi rút. Khi có thể, dùng thuốc khủ trùng với nồng độ 60% cồn trở lên. (2) Che mũi và miệng khi ho, hắt hơi vào khuỷu tay (không phải bàn tay!). (3) Không chạm vào mặt, miệng hoặc mắt. (4) Tránh tiếp xúc gần, đặc biệt với những người không khỏe. (5) #ỞNhà (nếu có thế!) COVID-19 sống trên bề mặt tối đa trong vòng 72 giờ.5 bước này sẽ giữ bạn và cộng đồng AN TOÀN.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html