Có nghi ngờ? #ỞNhà

Có nghi ngờ? #ỞNhà
Download Image

Nếu bạn có sốt, ho khan hoặc khó thở, gọi bác sĩ! Không có triệu chứng? Bạn vẫn có thế lây nhiễm cho người khác.

Những sự thật

Sốt, mệt mỏi, ho khan kéo dài và khó thở đều là triệu chứng. Các triệu chứng khác bao gồm đau nhức, nghẹt mũi, chảy nước mũi hoặc tiêu chảy. Điều quan trọng mà bạn cần biết là không phải ai mắc bệnh cũng đều có triệu chứng.

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses