Càng ít càng tốt. #ỞNhà #MộtMìnhCùngNhau

Càng ít càng tốt. #ỞNhà #MộtMìnhCùngNhau
Download Image

Bảo vệ bạn thân đầu tiên. Hỗ trợ những người cần trợ giúp. Hãy ở nhà - đó là cách tốt nhất để giảm thiểu sự lây nhiễm của COVID-19.

Những sự thật

Bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác trong lúc cần thiết có lợi cho cả đôi bên. Ví dụ, gọi điện hoặc nhắn tin cho hàng xóm, láng giềng, những người cần trợ giúp. Giúp đỡ lẫn nhau tạo ra sự đoàn kết để giải quyết nạn COVID-19.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://www.gfmer.ch/Medical_search/Ministry_health.html