Sung Sướng Một Hồi, Hối Hận Cả Đời

Sung Sướng Một Hồi, Hối Hận Cả Đời
Download Image

Xa cách ⬅️ ➡️ không có nghĩa cuộc vui phải kết thúc! 🍑💕🍆 Bạn có thể dùng công nghệ để thân mật và giữ an toàn cho nhau😻.

Những sự thật

Giữ khoảng cách bằng cách gọi điện, trò chuyện video, nhắn tin, hoặc gửi ảnh (có sự đồng ý!). Nếu bạn chọn gặp gỡ trực tiếp với nhau để thân mật, nhớ tiếp tự sử dụng bao cao su, thuốc dự phòng HIV (PrEP) hoặc thuốc HIV.

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/stay-physically-active-during-self-quarantine/_recache%23article
https://www.unaids.org/en/resources/infographics/hiv-and-covid-19