HeyCOVID19 by LetsStopAIDS

I-COVID-19 ithinta imiphakathi umhlaba wonke jikelele ngokwezigaba nakumazinga ahlukene. Thina siyinhlangano yesihe eseCanada eyenza ukuthi ulwazi mayelana ne-COVID-19 lutholakale ngezilimi eziningi. Okuqukethwe esikwenze ngobuciko kususelwe olwazini esilunikwe yi-World Health Organization (WHO) futhi kweseka isimemezelo esenziwe yi-United Nations sokuthi kuthathwe izinyathelo ukuze ulwazi olunje lufinyelele yonke indawo.

Ngakho-ke, sicela wabelane ngalezi zithombe ezisetshenziswa ngezilimi eziningi usebenzisa ipulathifomu yakho yezokuxhumana oyithandayo futhi usize ukugcina umhlaba uphephile.

HeyCOVID19 2020 Messages

LetsStopAIDS is Canada's Youth-HIV charity, that inspires youth to take action, relating to HIV, within local communities. This website and its multilingual content was developed in 6 days by 65 volunteers from 13 countries (with $0).

To learn more about HeyCOVID19, view our Slide Deck.

Click here if you want to submit content in your language. If you spot an error, click here to let us know.

Please note: Information surrounding COVID-19 is constantly evolving. Please check with your local health authority and the WHO for up-to-date advice.